Blog

Instruktørkurs og kompetansebasert trening – IMO 6.10 og IMO 6.09

Kvalitet og effektivitet i maritim trening STCW (the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) setter standarden for kompetanse for mannskap på sjøen i en internasjonale ramme. Målet til STCW er å bidra til en sikker hverdag på sjøen og hindre forurensing til sjøs gjennom å ha en etablert felles internasjonal […]

Instruktørkurs og kompetansebasert trening – IMO 6.10 og IMO 6.09 Read More »

On the Wave

The On The Wave (OtW) project positions itself within the Blue Growth programme area 3 “Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship” and clearly and directly contributes to two programme outcomes, namely “4. Education, training and cooperation in marine and maritime issues enhanced” and “5. Enhanced collaboration between the beneficiary and the donor states involved in

On the Wave Read More »

Root Cause Analysis and Incident Investigation

We have now developed a course that provides basic knowledge on execution of RCA investigations of marine incidents or casualties for shipping and offshore companies and is according to IMO guidelines for flag State investigation and the Norwegian “Recommended practice for investigations and inquiries into HSE incidents” SfS recommendation 029N. After completing the course, the

Root Cause Analysis and Incident Investigation Read More »

Dyktige sjøfolk har god risikoforståelse og evne til å håndtere hendelser.

Lars Gustavsen er vår maritime direktør. Han har i hele sitt voksne liv hatt ulike roller i maritim virksomhet. De siste 8-9 årene har han ledet simulatortreningen i Simsea. Han er krystallklar på hva simulatortrening innebæreer: “En typisk simulatortrening har som overordnet mål å utvikle bedre risikoforståelse og evne til risikohåndtering innenfor ulike operasjonsområder. Vår

Dyktige sjøfolk har god risikoforståelse og evne til å håndtere hendelser. Read More »

Posmoor, DP og stabilitet; retrening for personell på flytere

De fleste med maritim bakgrunn har kurset seg i posmoor, DP, og stabilitet. Men, ettersom tiden går er vi mennesker skrudd sammen slik at vi glemmer. Glemselskurven kan sammenlignes med en hoppbakke. Det går voldsomt utfor i begynnelsen, så flater det ut. For å redusere virkningen av glemselskurven, må vi gjenoppfriske og repetere. Vår tilnærming

Posmoor, DP og stabilitet; retrening for personell på flytere Read More »

Reduce Risk Related to Offshore Marine Operations

Good operational risk handling is a key component to successful management of any offshore marine operation like anchor handling, moving, and towing of any offshore installation being platforms, top sites, sub-sea units, FPSO, accommodation units, windmills, etc. Any such operations are potentially hazardous, and parties involved in an operation will ensure it is planned and

Reduce Risk Related to Offshore Marine Operations Read More »

Operational Social Anthropology

I have a proposal: let us give room for an operational social anthropology! Let us pay more attention to social anthropology in order to better understand and have more knowledge of individual and contextual factors that affect human behavior and the micro-dynamics of social interaction. Psychologists have a well established field of “operational psychology” which

Operational Social Anthropology Read More »

Scroll to Top