Hurtigbåtopplæring fritidsbåter


Hurtigbåtopplæring fritidsbåter er rettet mot førere av hurtiggående fritidsbåter, dvs. båter som går 20 knop eller mer. Kurset bygger på Sjøfartsdirektoratets emneplaner for trening av navigatører på hurtiggående yrkesbåter og skal bidra til å forhindre misforståelser, farlige situasjoner og uhell. Kurset er et scenariobasert kurs, som skal gi deltagerne en økt forståelse for å operere hurtigbåt under forskjellige krevende situasjoner gjennom erfaringslæring: Nattseilas, seilas i dårlig sikt og krisesituasjoner som mann over bord er eksempler på aktuelle situasjoner som gjennomgås.

Kurset skal gi deltakerne økt forståelse for menneskelige faktorer som påvirker vår atferd om bord, så som evne til årvåkenhet, håndtering av stress, beslutningstaking og måten vi samhandler og kommuniserer på. Deltagerne øker sin kompetanse og ferdigheter i denne sammenheng gjennom teori og øvelser. Kurset besår av en dag e-læring og en dag i simulator. E-læringen er nettbasert og må være bestått før man kan melde seg på simulator trening. Du bestiller e-læringen via Simsea sin hjemmeside fra 5.11.2018. Kursdeltakere bør ha båtførerbevis og eventuelle sertifikater som kreves for å føre aktuell fritidsbåt.

Simulatortreningen kan i tillegg til hos Simsea tas ved følgende simulatorsentre: Sikkerhetssenteret i Måløy, Bodø Maritime Fagskole, Fagskolen i Troms, Fagskolen i Kristiansand, Fagskolen i Ålesund, Sikkerhetssenteret i Rørvik, RS Sjøredningskolen og KM Training i Trondheim.

Flere sentre vurderer å bli med på ordningen.

Kurset tilbys fra 5.11.2018 og annonseres over Facebook etc. Det vil bli lagt ut lenker til påmelding både hos KNBF og Simsea samt simulatorsentrene som er med på ordningen.

Se reportasje fra NRK her

Scroll to Top