Posmoor, DP og stabilitet; retrening for personell på flytere

De fleste med maritim bakgrunn har kurset seg i posmoor, DP, og stabilitet. Men, ettersom tiden går er vi mennesker skrudd sammen slik at vi glemmer. Glemselskurven kan sammenlignes med en hoppbakke. Det går voldsomt utfor i begynnelsen, så flater det ut. For å redusere virkningen av glemselskurven, må vi gjenoppfriske og repetere.

Alveim Skipet

Vår tilnærming er retrening i simulator; vi plukker frem caser og hendelser og trener på dem og så krydrer vi med en nødvendig gjennomgang av regelverk, teori og metode relatert til simulatorøvelsene. Treningsprogrammet legges opp i nært samarbeid med kunde og kan strekke seg over 3-5 dager avhengig av innhold.

Et typisk treningsprogram kan inneholde:

Set-up posmoor

Anchor analysis

Line segments and set-up in simulator

Moving in posmoor mode

Consequence analysis

Understanding of XE and XI

Model relation to thrusters

Manual running vs auto

MODU stability

Ballast regulation, procedure, and system

Stability procedures, analysis, and operation manual

Inclination test

Taking rig from operation to survival

Failure on ballast system

Appliance and hull damage

Damage stability

Watertight bulkheads and closing

Etc.

Simsea vil sammen med kunde forberede gode og realistiske øvelser. For hver øvelse gir instruktørene en grundig briefing av hva øvelsen innebærer og de ulike øvelsesmomentene.

Deltakerne observeres om ønskelig av kundens OIM’er under gjennomføring av øvelsen og etter øvelsen gjennomføres en grundig debrief hvor fokus er på hva som ble læringsutbyttet. Om ønskelig kan vi også legge inn assessment av operatørenes adferd.

Scroll to Top