Hurtigbåtkurs iht STCW

✔ Grunnkurs hurtigbåt

Grunnkurs hurtigbåt er rettet mot navigatører og maskinister på hurtigbåt.
Kurset er et scenariobasert kurs, som skal gi deltagerne en økt forståelse og erfaring av å operere hurtigbåt under forskjellige situasjoner. Kurset skal gi deltakerne økt forståelse for menneskelige faktorer som påvirker vår atferd og måten vi samhandler og kommuniserer på, være bedre rustet til å jobbe i team, og kunne være med på forhindre misforståelser og hindre at uhell og nesten-uhell skjer.
Deltakerne skal oppnå kunnskap om grunnleggende psykologiske og sosiale forhold som påvirker situasjonsforståelse, beslutningstaking og atferd i kritiske situasjoner og hvordan disse kan påvirke teamets prosesser, evner og ytelse i operative sammenhenger.
Deltagerne skal demonstrere kompetanse og ferdigheter i henhold til STCW Tabell A-II/1, A-III/1 og forskrift fra 2011-12-22 nr. 1523 § 65, emneplan for hurtigbåt fra 2014-11-18.
Kurset vil også gi opplæring på gjeldende regelverk, standard prosedyrer og prosedyrebygging, krisehåndtering og teknisk karakteristikk av hurtigbåt. Relevante «Case studies» gjennomføres for å belyse årsaker til tidligere operative ulykker.
Varigheten er 4 dager (29 timer) i tillegg til en e-læringsmodul (9 timer).
Det er plass til 12 deltakere per kurs. For å kunne motta kursbevis må deltakeren bestå vurdering i simulator samt skriftlig eksamen.
Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets emneplan pr 18.11.2014.

✔ Re-treningskurs hurtigbåt

Re-treningskurs hurtigbåt er rettet mot navigatører og maskinister på hurtigbåt.
Opptakskrav til kurset for deltager, er gyldig kvalifikasjonsbevis for hurtiggående fartøy i henhold til §65 i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. (FOR-2011-12-22-1523).
Kurset er et scenariobasert kurs, som skal gi deltagerne en økt forståelse og erfaring av å operere hurtigbåt under forskjellige situasjoner. Kurset skal gi deltakerne økt forståelse for menneskelige faktorer som påvirker vår atferd og måten vi samhandler og kommuniserer på, være bedre rustet til å jobbe i team, og kunne være med på å forhindre misforståelser og hindre at uhell og nesten-uhell skjer.
Deltakerne skal oppnå kunnskap om grunnleggende psykologiske og sosiale forhold som påvirker situasjonsforståelse, beslutningstaking og atferd i kritiske situasjoner og hvordan disse kan påvirke teamets prosesser, evner og ytelse i operative sammenhenger.
Deltagerne skal demonstrere kompetanse og ferdigheter i henhold til STCW Tabell A-II/1, A-III/1 og forskrift fra 2011-12-22 nr. 1523 § 65, emneplan for hurtigbåt fra 2014-11-18.
Kurset vil også gi opplæring på gjeldende regelverk, standard prosedyrer og prosedyrebygging, krisehåndtering og teknisk karakteristikk av hurtigbåt. Relevante «Case studies» gjennomføres for å belyse årsaker til tidligere operative ulykker .
Varigheten er 2 dager (15 timer) og en dag e-læring (9 timer).
Det er plass til 12 deltakere per kurs. For å kunne motta kursbevis må deltakeren bestå vurdering i simulator samt skriftlig eksamen.
Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets emneplan pr 18.11.2014.

For booking bruk denne linken https://sts.simsea.no/course-types/category/high-speed eller kontalt
Turid Landås på telefon +47 940 05 770 eller mail@simsea.no..

Scroll to Top