Kystskipper (D5) simulatorkurs

Bakgrunn:

Personer som ønsker å ta privatisteksamen for kystskipper (dekksoffiser D5) trenger tilleggskurs innen BRM, ECDIS og Radar/ARPA for å få utstedt sertifikatet.
Simsea kan hjelpe med dette ved at vi nå kan tilby kursene Instrumentnavigasjon med BRM og separatkurs i Radar/ARPA. De nye kursene som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, har vi beskrevet kort nedenfor.
Vi vil sette pris på om tilbudet gjøres kjent for de av deres
kursdeltakere dette er aktuelt for.

Kurs beskrivelser- CK 615 Instrumentnavigasjon med BRM

IInstrumentnavigasjon med BRM inneholder foreskrevne emner innen radar, ARPA, ECDIS og BRM i henhold til STCW A-II/1, A-II/2 og AII/3. Det er spesielt utviklet for D5 privatister og utgjør en obligatorisk del av deres utdanning. Deltakere må kunne dokumentere at de har gjennomført støtteundervisning i nautiske fag iht. emneplan2 for D5 sertifikat. Læringsmålet for kurset er at deltakerne skal kunne operere radar med ARPA og ECDIS for sikker navigasjon samt øke deres innsikt i lederskap, inklusive prinsipper for god bro ledelse. Kurset går over 5 dager (43,5 timer) og inkluderer en e-læringsmodul som du kan ta over internett hjemmefra. Innholdet i kurset er gjennomgang av regelverk, teori vedrørende instrumentbruk, begrensninger og feilkilder, innstillinger og menyer i instrumentene, bruk av instrumenter i praktisk seilas i laboratorium og simulator samt øvelser i broledelse relatert til teamarbeid, SAR og krisesituasjoner. Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og må være gjennomført og bestått før kadett perioden påbegynnes.

  1. Dekksoffisersertifikat D5 gir rett til å føre yrkesbåter inntil 500 BT i Nord- og Østersjøfart.
  2. Navigasjon, navigasjonshjelpemidler, skipslære med laste- og stabilitetslære, sjøveisregler og brovakt

Les mer her

Kurs beskrivelser – CK 616 Radar og ARPA

Radar og ARPA inneholder foreskrevne emner innen radar og ARPA, ECDIS og BRM i henhold til STCW A-II/1, A-II/2 og AII/3. Det er spesielt utviklet for D5 privatister og kan tas som en integrert del av kurset «Instrumentnavigasjon med BRM» eller separat. Deltakere må kunne dokumentere at de har gjennomført støtteundervisning i nautiske fag iht. emneplan2 for D5 sertifikat. Læringsmålet for kurset er at deltakerne skal kunne operere radar med ARPA for sikker navigasjon. Kurset går over 3 dager (22 timer) og inneholder gjennomgang av regelverk, radar og ARPA teori, radar innstillinger, bruk av radar og ARPA iht. COLREG, feilkilder og inkluderer bruk av radar og ARPA ved øvelser i navigasjonslaboratorium. Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og må være gjennomført og bestått før kadett perioden påbegynnes.

  1. Dekksoffisersertifikat D5 gir rett til å føre yrkesbåter inntil 500 BT i Nord- og Østersjøfart.
  2. Navigasjon, navigasjonshjelpemidler, skipslære med laste- og stabilitetslære, sjøveisregler og brovakt

Les mer her

Betingelser:

For å ta kursene må deltakere kunne dokumentere at de har bestått eksamen i nautiske fag iht. Sjøfartsdirektoratets emneplan for D5 sertifikat.
Minimum antall deltakere på kursene er 3 og maksimum er 12.
Priser pr deltaker:
CK 615 Instrumentnavigasjon med BRM: Kr 39 800
CK 616 Radar og ARPA: Kr 15 800
Det påløper ikke mva.

IIht. Simsea sin hotellavtale er pris for overnatting i Haugesund kr 780 pr natt.

Oversikt over hva tid kursene kjøres og booking finner du på den linken

For mer info om kurset ta kontakt med faglig leder:
Lars Gustavsen +47 913 89 783 | lg@simsea.no

Har du spørsmål angående booking ta kontakt med:
Turid Landås at +47 940 05 770 | tl@simsea.no

Scroll to Top